Câți unguri, romi, ucraineni, germani, ruși, lipoveni, tătari și evrei trebuie să angajeze o firmă ca să fie Woke?

Woke-ismul în România se aplică așa: la fiecare o sută de cetățeni români dintr-o firmă, trebuie să existe șase unguri, trei romi și un cetățean de etnie mixtă ucraineano-germano-ruso-lipoveano-tătaro-evreiască. Zic să verificați la resurse umane dacă firma este conformă Woke și respectă normele de diversitate.

Dacă cetățeanul mixt nu se poate găsi, se pot organiza consorții de firme de câte o mie de angajați, iar etnicii ucrainieni, germani, ruși, lipoveni, tătari și evrei se pot distribui echitabil pe firme.

Invers, pentru firmele mici, sub o sută de angajați, unde repartizarea etniilor ar putea duce la angajarea de fracții de cetățeni etnici, se pot aranja angajări temporare cu un sistem circular de transferuri, astfel încât un etnic să poată circula de la o firmă la alta, păstrându-și jobul, și să se poată raporta diversitatea la final de an. Urmăriți Scânteia Internetului și pentru alte rețete de HR Woke.

PAMFLÉT, pamflete, s. n. Specie literară (în versuri sau în proză) cu caracter satiric, în care autorul înfierează anumite tare morale, concepții politice, aspecte negative ale realității sociale, trăsături de caracter ale unei persoane etc. – Din fr. ”pamphlet”. Sursa: DEX '98 (1998).
Scânteia Internetului este o publicație de pamflet, satiră, critică și umor. Într-un deplin respect pentru propria imagine a persoanei sau a instituției, Scânteia Internetului comentează, critică și satirizează aspectele publice, de notorietate, care fac parte din spațiul larg al opiniei publice, spațiu deschis mereu criticii și opiniilor libere. Umorul, râsul, satira și pamfletul, sunt un bun cultural prețios al societății și culturii noastre, fiindcă alină, pansează și vindecă mintea și sufletul omului, întrețin vibrația civică și spiritul viu al societății; iar Scânteia Internetului se străduiește să sporească zi de zi acest bun al nostru, al tuturor, în spiritul marilor cuvinte ale lui Ion Luca Caragiale: ”Nimic nu-i arde pe ticăloși mai mult ca râsul.”